Prvý tréning v priestoroch ZŠ Blatnica

21. mája 2018

Po minuloročných letných tréningoch na dvore ZŠ v Žabokrekoch sme sa rozhodli tento rok pre ZŠ v Blatnici. Priestor nám umožňuje streľbu až na 45m, takže aj kladky si prídu na svoje, čo sme hneď aj vyskúšali 🙂 Výhodou je aj dostatočne široký priestor (až 7 terčovníc vedľa seba) a bezpečnosť. Ďakujeme Vlaste Sekerkovej, že nám umožnila využívať priestory školy pre naše tréningy.

Read More >>

3. kolo SP v Rimavskej Sobote

14. mája 2018

Tentoraz sme cestovali za pretekmi ca. 150 km na juhovýchod do Rimavskej Soboty. LK Bašta pripravil zaujímavú a náročnú trať, ktorá nás poriadne preverila. Tibor vie výborne využiť terén a spraviť trať, ktorá vyžaduje dobrý odhad na vzdialenosti, zahŕňa kombináciu strieľania do a z kopca, pomedzi porast, či extrémnosti ako streľbu na diviaka takmer kolmo dole 🙂 Kedže trať nebola jednoduchá, odrazilo sa to aj na nastrieľaných bodoch, ktoré boli…

Read More >>