Pozvánka na zhromaždenie OZ ARQUITIS Blatnica

Milí členovia

dňa 7.1.2021 o 18,00 hodine, sa bude konať zhromaždenie OZ ARQUITIS Blatnica v GGB Slovakia sro, Ulica priemyselná 1910/4 Sučany, v zasadačke riaditeľa.

Program:

  1. Prezentácia a otvorenie

2.Správa o činnosti v roku 2021

3.Správa o hospodárení v roku 2021

4.Schválenie  plánu činností na rok 2022

5.Schválenie rozpočtu  na rok 2022

6.Diskusia

Vaša účasť je potrebná.

R. Paškuliak

Predseda OZ ARQUITIS Blatnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.